Historische vereniging Bunscote

84 Van het bestuur W. van Dijk
86 Batterij aan de Oostdijk in ere hersteld W. Ruizendaal
88 Van de redactie W. Ruizendaal
89 Interview met Jan Zwaan over zijn artistieke vader Klaas Zwaan (1922-1998)  Hans Hopman Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen
99 Een kinderpostzegel met een model uit Bunschoten Hans Hoitink
101 Uitbundige viering van lokale tradities W. Ruizendaal
104 Schoolfoto (11) K. van Amerongenschool (1976)
106 De jeugd van mijn vader Jan Zwaan (1) Bort Zwaan
114 Genealogie: De familie Estié W. Ruizendaal
118  Van wee is tat d'r één 
 B. Zwaan 

Van het bestuur

 

Hoog ‘Zwaan-gehalte’

We kunnen wel zeggen dat dit nummer van Bun Historiael een hoog ‘Zwaan-gehalte’ heeft. Want allereerst is er aandacht voor het 100ste
geboortejaar van Klaas Zwaan, de bekendste kunstenaar die ons dorp heeft voorgebracht. En daarna krijgen we van Bort Zwaan vertellingen
over zijn grootvader voorgeschoteld. Inderdaad, ze behoren tot dezelfde familie.

Nieuwe secretaris

Meer dan anderhalf jaar na het overlijden van onze onvergetelijke vorige secretaris, Wim Buffing, kunnen we melden dat we een zeer geschikte
opvolger hebben gevonden in de persoon van Gert Heuveling, zoon van Hendrik Heuveling en Hendrikje Veldhuizen. Zijn echtgenote is een nicht van de mijne. Die goede verbinding ligt er al. Met de rest van het bestuur hoop ik op een vruchtbare samenwerking in de komende jaren.

Activiteiten

De fototentoonstelling in het gemeentehuis (11 april geopend, en tot 3 juni daar te zien geweest), is op 10 juli overgebracht naar ‘De Haven’.
De kalender voor 2023 zal gewijd zijn aan de plaatselijke kunstschilder Roelof Koelewijn, die een jubileum van zijn artistieke loopbaan heeft.
De vijfde gedenkplaat van slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog is op de gevel van de voormalige melkfabriek aangebracht. Hij heeft
daar naast de hoofdingang een schitterende plaats. De zesde en laatste gedenkplaat volgt dit najaar op de nu geheel herstelde Westdijk bij het
‘Schapenhok’. Er is volop gewerkt aan de gereedmaking van twee kanonnen (ze heten ‘Melis’ en ‘Willem’) voor plaatsing op de batterij aan de Oostdijk. Dit is vooral het werk van bestuurslid Willem Meester geweest. Het plateau van deze batterij was inmiddels aangelegd met hulp van Gemeentewerken
en Van Amerongen. Voor de presentatie, bepaald op donderdag 1 september, werden allerlei zaken geregeld. Een derde kanon, geheten ‘Japie’, met vaste standplaats op de kop van de haven, werd voor de gelegenheid even bij beide andere kanonnen in de batterij geplaatst. Lees hierover verder op bladzijden 86 en 87.

De Historische Vereniging was vertegenwoordigd op de zomerfeesten met een eigen kraam. De bemensing van deze kraam op de Bunschoter
Boeren & Beestendag (21 mei), de Spakenburgse Dagen (20 en 27 juli, 3 en 10 augustus) en de Visserijdag (3 september) werden geregeld.
Verslag op pagina 101.

Vergaderingen

Het bestuur heeft de afgelopen maanden vergaderd op 1 juni 2022, ad hoc 11 juli 2022 en ad hoc 25 juli 2022. De laatste twee in niet-volledige samenstelling. De najaarsvergadering is op 26 oktober 2022 in het mooie gebouw van de WSV aan de Kerkemaat. Er zal dan o.a. een optreden
zijn van een groep uit Hindeloopen. En natuurlijk horen we dan meer over dit prachtige kleine stadje in Friesland.

Dit jaar zal er geen gebruikelijk verenigingsuitje zijn. Er zijn wel ideeën voor kortere dagtochten, op de manier van het uitje naar Kamp Amersfoort op 22 juni l.l., dat erg in de smaak viel. Of dat dit najaar nog zal gebeuren moet nog besloten worden. Daarover is nu nog niets naders bekend.

Wij wensen u veel genoegen toe met opnieuw een gevarieerd nummer. Deze keer zelfs vier pagina’s extra.

Wouter van Dijk
uw voorzitter