Historische vereniging Bunscote

Bij het opruimen van een inboedel  worden soms historische ontdekkingen gedaan. Onderstaand krantenartikel is daar een voorbeeld van. Heeft u iets gevonden dat voor de historische vereniging interessant is, schroom dan niet om contact op te nemen.

 

Per email werd dit krantenartikel aangeboden:

"Ik vond tussen paperassen van m'n, inmiddels overleden, vader nog een kranten artikel van 14 oktober 1939 over bevreesde toekomst van de vischvangst..

Wilde vragen of jullie er belangstelling voor hebben, dan kom ik het wel langs brengen.

Klaas Koelewijn"

algemeen handelsblad 1939 10 14

 

 

Close