Historische vereniging Bunscote

 Netten boeten/breien

 Inhoud

Deze cursus trekt altijd heel veel cursisten. Er wordt o.l.v. Jan van de Groep en een zestal zeer ervaren leermeesters van alles gebreid, vanaf een knikkerzak tot een werpnet, een fuikje of een trommelfuik. Elk jaar wordt door de cursisten een ander soort net gebreid en ook wordt het herstellen(boeten) van netten geleerd.
 
Duur
10 avonden
 
Kosten
€ 45,-- voor leden
€ 65,-- voor niet leden.
 
Aanvang
medio januari elk jaar
 
Frequentie
elke dinsdagavond vanaf 19:30 uur
 
Cursusleider(s)
Zeger de Graaf en Hilrie Koops
 
Materiaal
Wordt door de H.V. beschikbaar gesteld en is in de cursusprijs begrepen.
 
Contact
Gert Heuveling