Historische vereniging Bunscote

Bankrekening

Contributie, giften en legaten kunnen worden overgemaakt op het rekeningnummer van de

  • Rabobank IBAN: NL72 INGB 0000 0932 99 BIC: INGBNL2A  of
  • ING           IBAN: NL29 RABO 0311 4365 60 BIC: RABONL2U

 t.n.v. Historische Vereniging 'Bunscote'.


ANBI

Historische Vereniging 'Bunscote'
RSIN 815664163 dossiernr: 58739

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

31 aug 2019
08:00 -
Dagje uit ‘Historische Vereniging ‘ Bunscote”
02 okt 2019
15:00 - 17:00
Jaarvergadering Historische Vereniging ‘ Bunscote”
03 okt 2019
19:30 -
Cursus Botterbouw
25 okt 2019
18:00 - 22:00
Vrijwilligersavond
20 nov 2019
13:30 - 23:00
Cursus klederdracht maken

Advertenties