Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

BH

Artikelen uit Bun Historieal

In dit menu vind u één of meerdere aanvullingen op artikelen in Bun historiael

Vormgeving

 • Ontwerp:
  © 1989 C. van der Linden (†)
 • Layout:
  M. Offringa en K. van Twillert

Tekstverwerking

 • H. van Dijk-van Twillert

Technische uitvoering

Coördinatie bezorging en bezorgklachten

 • H. de Jong
  St. Nicolaasweg 38
  3752 XP Bunschoten
  tel. (033) 298 69 96

  

Inhoud van dit nummer:  

84 Van het bestuur J. Bos
85 Gijsbert Koelewijn 1936-2020
85 Kalender 2021 - thema 'Een Âllergaortsie'
86 Oorlogsdagboek (3)  J. Hopman
100 Schoolfoto Oude School, klas 5 (1939)
104 Zes herdenkingsplaquettes
108 Een muntvondst in Bunschoten Hans Hoitink
110 Peter Bos redt gestrande vliegtuigpassagiers Hans Hoitink
112 Teruggevonden archief: kasboek Willem Ruizendaal
114 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan

 

Van het bestuur

 

40-jarig jubileum

Dit jaar staat de Historische Vereniging stil bij haar eigen 40-jarig bestaan. Dat is op gepaste wijze gedaan en gevierd op de ledenvergadering van 7
oktober 2020. De Vereniging zelf is daarbij door de burgemeester in het zonnetje gezet, maar de Vereniging heeft op haar beurt ook haar leden in het zonnetje willen zetten. Dat ziet u niet alleen in dit nieuwe nummer van Bun Historiael, maar ook in de prachtige jubileumbundel die tegelijk verschenen is. Wij wensen u met beide opnieuw veel kijk- en leesplezier. Dat geldt uiteraard ook voor de Kalender 2021, die u als lezer binnenkort aangeboden wordt. Hier krijgt u alvast een voorproefje.

75 jaar bevrijding

De herdenking van ‘75 Jaar Vrijheid’ gaat voorlopig nog even door. In het dorp kunnen inmiddels op verschillende plaatsen levensgrote afbeeldingen
bekeken worden van deze Bevrijding. Verder heeft de Vereniging zich bemoeit met de aanstaande plaatsing van zes herdenkingsplaten. Daarover kunt u in dit nummer meer lezen.

Oorlogsdagboek

 In dit nummer lezen we verder in het Oorlogsdagboek van meester Jacob Hopman. Zijn beschrijvingen van het dagelijks leven in het algemeen,
maar ook van de bijzondere gebeurtenissen zijn meeslepend en spannend. De lezer is er als het ware bij aanwezig. Je leest als vanzelf door.ig geweest om voor het jaar 2021 weer een prachtige kalender te maken.

Nieuw redactielid

Naast een aantal vaste rubrieken treft u verder in dit nummer twee artikelen van het nieuwe redactielid Hans Hoitink. Hij heeft veel belangstelling
voor visserij en botters, maar ook voor andere historische onderwerpen. Dat we nog veel van zijn hand mogen lezen.
Een deel van één van zijn artikelen kunt u hier lezen

Aftreden als voorzitter

Op de laatste bestuursvergadering heb ik mijn aftreden als voorzitter aangekondigd. Zoals uit de lijst van bestuursleden op pag. 116 van de jubileumbundel blijkt, heb ik vanaf 2006 de voorzittershamer gehanteerd. Dat heb ik met bijzonder veel genoegen gedaan. De samenwerking met de opeenvolgende secretarissen Aart van Halteren en Wim Buffing, met wie je als voorzitter vooral een goed span moet vormen, was geweldig. Ik acht
het tijd geworden mijn plaats in te ruimen voor een opvolger, die met nieuwe energie binnen het bestuur gaat optreden. Het bestuur gaat op zoek
naar aanvulling. U bent van harte welkom om te informeren.
 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 Inhoud van dit nummer:  

44 Van het bestuur J. Bos
46 Oorlogsdagboek (2)  J. Hopman
60 Schoolfoto K. van Amerongenschool, klas 7 (1945)
64 Raadselachtige granaatinslag Hans Hopman
67
Boekbespreking  "Eens ging de zee zo te keer" Eva Vriend
68 Zeger Koelewijn vond thuishaven op Mallorca Willem Meester
72 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan
76 Epidemieën in Bunschoten Willem Ruizendaal

 

Van het bestuur

 

Gevolgen corona

Het zal de lezers niet verbazen dat het onzichtbare coronavirus ook zijn invloed op het reilen en zeilen van de Historische Vereniging heeft laten gelden. Vergaderingen van bestuur, redactie en leden moesten worden afgezegd. Dat is jammer, want dit jaar zou een jaar van twee jubilea
moeten zijn: 75 jaar Bevrijding en 40 jaar Vereniging. De afzegging gaat waarschijnlijk ook voor het jaarlijkse reisje (gepland in september) gelden. Voor de ledenvergaderingen zal de situatie voorlopig zo blijven, want de leden behoren over het algemeen tot de oudere en dus wat meer kwetsbare leeftijdsgroep.

Maar dat wil niet zeggen dat alle activiteiten zijn stopgezet. Op individueel vlak gaat het een en ander gewoon door, en dat geldt ook voor de uitgave van het verenigingsblad. Daarvan ligt nu weer een interessant nummer voor u.

Jubileumbundel

Omdat de feestavond ter gelegenheid van het 40-jarig bestaan van onze vereniging op 12 juni niet is doorgegaan is wel besloten het uit te geven fotoboekje uit te breiden tot een heuse jubileumbundel. De redactie en de leden van de kalendercommissie werken er ijverig aan.
Elk lid zal deze bundel gratis ontvangen bij het volgende nummer van Bun Historiael in september. Naast de al geplande prachtige oude foto’s zijn in deze bundel nu korte verhalen opgenomen en een overzicht van de geschiedenis van onze vereniging. Daar kunt u nu alvast reikhalzend
naar uitkijken!

Herdenkingsplaten

Verder heeft de vereniging gewerkt aan zes herdenkingsplaten, op plekken waar 75 jaar geleden slachtoffers van de bevrijding gevallen zijn.
Daarover in het volgende nummer van dit blad meer.

Ook de kalendercommissie is gewoon bezig geweest om voor het jaar 2021 weer een prachtige kalender te maken.

Fotocollectie

Tenslotte wordt er stevig gewerkt aan de uitbreiding van onze historische fotocollectie. We zijn de afgelopen tijd verblijd met de complete collectie van fotograaf Pee Koelewijn. Daar moeten pareltjes in te vinden zijn.

Oproep

Wie van u ook foto’s voor de historische vereniging wil afdragen roepen wij op dat vooral te doen (wij kunnen ze ook scannen, zodat u de originelen keurig terug krijgt). U kunt daarvoor terecht bij Klaas Koelewijn, tel. 06-4997 4483,Bun Historiael

- Oorlogsdagboek

In dit nummer vindt u het vervolg van het oorlogsdagboek van meester Jacob Hopman. Deze keer wordt het verhaal vervolgd tot de Oudjaarsdag van 1944. Ook toen verkeerden de mensen in een soort ‘lockdown’ met alle gevolgen van dien door de beperkende maatregelen van de bezetter.
Daarom zal het oorlogsdagboek wellicht de lezers nu extra aanspreken. 

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

- Diverse artikelen

Naast de gebruikelijke vaste onderdelen wordt uw aandacht gevraagd voor enkele bijzondere artikelen.

Hans Hopman schrijft over een onopgelost raadsel aan de Nieuwe Schans.

Willem Meester brengt het bijzondere leven van Zeger Koelewijn voor het voetlicht. Waar oud-dorpsgenoten zoal niet terecht kunnen komen.

En tot slot een kort artikel over een ernstige epidemie die onze gemeenschap in de jaren 1808 en 1809 trof.

 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 Inhoud van dit nummer:  

4 Van het bestuur J. Bos
6 Oorlogsdagboek (1)  J. Hopman
19 Schoolfoto uit de bezettingstijd Bort Zwaan140 Schoolfoto (5)
24 Riet Dekkers vertelt over haar moeder Willem Ruizendaal
32 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan
36 Kruiswoordpuzzel - oplossing Evert ter Haar

 

Van het bestuur

 

Twee herdenkingen

In 2020 zijn er twee jubilea waaraan de Historische Vereniging aandacht wil besteden: 75 jaar Bevrijding én 40 jaar Historische Vereniging.Het bestuur is volop in bespreking met het gemeentebestuur en ‘De Bunschoter’ om te komen tot een deur aan deur verspreide krant dan wel eenspeciaal eigen nummer in het kader van 75 jaar Bevrijding.In 2020 vieren we ook ons 40-jarig jubileum en hopen we een speciaal aan dit heugelijke feit gewijd nummer van Bun Historiael te laten verschijnen.In dit kader wordt ook gedacht aan de publicatie van een boekje met mooie historische foto’s van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.

Bun Historiael

- 75 jaar Bevrijding

In de vier nummers van Bun Historiael van dit jaar zal ruimschoots aandacht besteed worden aan wat de oorlog en de bevrijding voor onze dorpsgemeenschap hebben betekend. Willem Ruizendaal heeft name- lijk de beschikking gekregen over het oorlogsdagboek van meester Jacob Hopman, die de gebeurtenissen voortreffelijk en deskundig vastgelegd heeft.

- Gedenkplaten

We zijn verder druk doende met de voorbereidingen voor de plaatsing van een aantal plaquettes op plekken waar aan het einde van oorlog diverse mensen door Duitse granaatinslagen om het leven gekomen zijn. De plaquettes met inscriptie worden van messing gemaakt.
Er is een zeer interessant bezoek gebracht aan het ambachtelijk bedrijf in IJsselstein dat voor de productie zorg draagt.
.

Riek Dekkers vertelt over haar moeder


Willem Ruizendaal is op bezoek bij Riek Dekkers (1938) en Aart van Twillert (1931). Riek wil graag iets vertellen over haar vader en moeder.
Haar vader was Jan Baas, die op de eerste oorlogsdag in 1940, 10 mei, op 28-jarige leeftijd bij Bleiswijk is gesneuveld. Haar moeder was Gerritje Koelewijn, die op 28 oktober 1999 op 88-jarige leeftijd is overleden.

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

- Ledenvergadering

Onderwerp: Ontwapening van Duitse soldaten. 
In dit kader past ook de boeiende lezing van oud-leraar gechiedenis uit Amersfoort, drs. Ronald Polak, op de jaarvergadering op 16 april a.s. over de laatste oorlogsweken en de ontwapening van 30.000 Duitse soldaten in de Grebbelinie.

- Fototentoonstelling

We zijn tenslotte ook bezig met de samenstelling van een mobiele fototentoonstelling van zo’n 40 foto’s, die o.a. in het verzorgingstehuis De Haven, in Museum Spakenburg, in de bibliotheek in Spakenburg en Eemdijk alsmede in het gemeentehuis te bewonderen is.

- Jubileumboek

Er wordt voor die gelegenheid een gedenkboekje van 120 pagina’s samengesteld. De voornamelijk oude foto’s zijn geselecteerd door Marianne van Twillert. Alle leden krijgen het werkje samen met de juni-uitgave van Bun Historiael. Aan de leden buiten de gemeente Bunschoten zal het worden opgestuurd.

- Fotoverzameling

Momenteel beschikt de vereniging over zo’n 30.000 foto’s. Daarvan zijn er 15.000 beschreven. De overige dienen nog beschreven te worden. Als
u daarin mee wilt helpen, kunt u contact opnemen met Klaas Koelewijn, tel. 06-4997 4483. Verder kunnen we u melden, dat we onlangs 400 foto’s
verworven hebben. Deze zijn gemaakt voor het boek ‘De Pracht van onze Klederdracht’ en zij vormen een welkome aanvulling van ons fotoarchief.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:  

124 Van het bestuur J. Bos
126 Verslag ledenvergadering 2 oktober  J. Hopman
129 Onze jeugdjaren (1) Bort Zwaan140 Schoolfoto (4)
144 Uit de kunst Willem Ruizendaal
145  Boekbespreking "De 'Canon van Huizen'"  Jan Bos
150 Kruiswoordpuzzel Evert ter Haar
152 Van wee is tat d'r één  B. Zwaan

 

Van het bestuur

 

Twee herdenkingen

In 2020 zijn er twee jubilea waaraan de Historische Vereniging aandacht wil besteden: 75 jaar Bevrijding én 40 jaar Historische Vereniging.Het bestuur is volop in bespreking met het gemeentebestuur en ‘De Bunschoter’ om te komen tot een deur aan deur verspreide krant dan wel eenspeciaal eigen nummer in het kader van 75 jaar Bevrijding.In 2020 vieren we ook ons 40-jarig jubileum en hopen we een speciaal aan dit heugelijke feit gewijd nummer van Bun Historiael te laten verschijnen.In dit kader wordt ook gedacht aan de publicatie van een boekje met mooie historische foto’s van Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk.

Bun Historiael

- Verslag ledenvergadering 2 oktober

We kregen de Hooglandse folkloregroep op bezoek, die ons vermaakte met diverse dansen en de show van hun klederdracht. Het was een heelbijzondere ervaring om voor het eerst in de 40-jarige geschiedenis van onze vereniging de naaste buren op bezoek te krijgen. Ze kregen dan ookeen warm onthaal en lieten ons delen in hun vreugde.

- Onze jeugdjaren

Bort Zwaan neemt ons in dit artikel mee naar zijn jonge jaren. Vanaf zijn vierde jaar moest hij meehelpen in de groentenzaak van zijn vader. Hijvertelt over zijn wederwaardigheden in Hilversum, Huizen, Eemdijk en Bunschoten-Spakenburg. Boeiend vond ik de weergave van de woordenvan zijn groof Bort Zwaan bij het zien van de pas gekochte boter ‘mullem en blik’ (vermolmd hout en blik). Maar ik kan die woorden wel begrijpen.Als kind dacht ik namelijk, dat alle botters van blik waren en dat dit zo hoorde. Die botter was gekocht om aardappels voor de hongerende gebiedente gaan halen in de Wieringermeer, Drenthe en Friesland. De begrafenis van buurvrouw Lutje roept de sfeer op van de vroegere begrafenisgebruiken (witte bollen, de rouwkoets en de dragers met zwarte jassen en hoge hoeden). Aandoenlijk is het verhaal over de tassen met aardappels, die hij door het hele dorp heen moest bezorgen. Het is een aandoenlijk voorbeeld van kinderarbeid, die evenwel in vroeger tijd veel vaker voorkwam. Het artikel eindigt in blijmoedigheid met de verhuizing vanuit de Havenstraat naar de Kerkstraat: de Vitaminebron.

Een deel van het artikel kunt u hier lezen

- Schoolfoto

De Schoolfoto is deze keer klas 4 van de Groen van Prinstererschool uit 1963. Mocht u ook nog een mooie klassenfoto hebben, laat het WillemRuizendaal dan weten. Het is wel handig om alvast zoveel mogelijk de aan u bekende namen op te schrijven.

- Uit de kunst

Wouterus Beukers leefde van 1819 tot 1896 en was de burgemeester, die het langst van alle Bunschoter burgemeesters dit ambt bekleedde. Te zijnerere was tijdens de culturele week een kleine tentoonstelling in het gemeentehuis georganiseerd, waar allerlei voorwerpen van de burgemeestergeëxposeerd werden: zijn bureau, zijn tabakspot, zijn zilveren inktpot en een met veel zilver beslagen Statenbijbel.

- Canon van Huizen

In Huizen is onlangs de ‘Canon van Huizen’ gepresenteerd. Vanuit Bunschoten is er veel aan gedaan om ervoor te zorgen, dat er in Huizen eencanon zou komen. Na vele gesprekken met Ineke van Herwerden heeft deze een schrijfster gevonden en wel Sarah Remmerts de Vries. Het iseen prachtige uitgave geworden met heel veel foto’s en tekeningen.

- Engelse 'kraplap'

Willem Ruizendaal heeft een Engelse vertaling van ‘De Pracht van onze Klederdracht’ gemaakt en stuitte daarbij op het probleem om een goedevertaling van het woord kraplap te geven. Meestal wordt dit kledingstuk bij vertalingen onvertaald gelaten om de eenvoudige reden, dat het als onvertaalbaar beschouwd wordt. Of hij erin geslaagd is om het nu wel in goed Engels te vertalen, laat ik aan de lezers over. Buitengewoon sympathiekis de lijst van Engelse termen van de Spakenburgse klederdracht. Daar kan menigeen, die aan belangstellende toeristen iets in het Engels wil uitleggen, wat mee doen.

- Kruiswoordpuzzel

Hij is er weer: de dialectkruiswoordpuzzel. Elk jaar weer een uitdaging. En dit keer zonder die vervelende bijzondere tekens. En er valt wat meete verdienen. Maar daar doen we het niet voor. Het is de liefde voor de taal. De deskundigen zijn van mening, dat we niet meer moeten sprekenover ons dialect, maar over onze streektaal en deze streektaal is een variant van het Nedersaksisch, in Nederland een erkende streektaal…

- Foto's van toen

Bort Zwaan heeft zich beijverd om weer een groot aantal foto’s te plaatsen, waarbij hij uw hulp inroept om de mensen op deze foto’s van eennaam te voorzien. 

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

05 nov 2020
19:30 -
Cursus Botterbouw
12 nov 2020
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties