Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Markttafereel in Amersfoort. Olieverfschilderij door H. J. Wolter, ca. 1900.

Inhoud van dit nummer:
 

76 Van het bestuur J. Bos
78 Familienaam Ruizendaal W. Ruizendaal
84 Van wee is tat d’r één? B. Zwaan
89 Uit de kunst K. van Twillert
90 Onwillige vissers Oth Dekkers
94 Reisje Historische Vereniging M. Dijkhuizen - van Veen
98 Een Spakenburger visser verdronken op een Urker botter Piet van Schoor en Willem Meester

 

Van het bestuur

 

Ledental van de vereniging

Momenteel telt de vereniging 1078 leden. We hebben er wel eens meer gehad. Het is natuurlijk fijn om ons blad “bij moeder” te lezen, maar het is voor de vereniging beter, als belangstellenden lid van de vereniging worden. Dan kun je die mooi steunen en de ledenvergaderingen met hun mooie en interessante activiteiten te bezoeken. Onze leden wil ik vragen om bij degenen, die zij kennen, onze vereniging van harte aan te bevelen. Beschamend is het om te lezen dat er eind augustus nog 311 leden hun contributie over 2018 niet betaald hebben.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- Frank Koelewijn

Willem Meester heeft samen met ons redactielid Piet van Schoor een artikel gewijd aan Frank Koelewijn, die als opvarende op de UK 106 op 33-jarige leeftijd overleed. Dat is inmiddels een lange tijd geleden, maar bij het lezen komt alles direct weer boven. Het is al met al een ontroerende geschiedenis. Na het verslag van Willem en Piet is er nog een verslag van de Commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, die dit ongeval uitvoerig behandelde.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee is tat d’r één

Bort Zwaan behandelt de inlichtingen m.b.t. zijn vorige fotoserie en roept de mensen op om te reageren. Ze moeten vooral niet denken, dat anderen, die de betreffende personen herkend hebben, al lang gereageerd hebben. Als dat gebeurt, is er uiteindelijk niemand die reageert en dat zou betreurenswaardig zijn.

- De familienaam Ruizendaal

Willem Ruizendaal schrijft een hele verhandeling over de familienaam Ruizendaal. Onder het motto “een naam heeft en geeft betekenis” vertelt hij, dat in 1811 iedereen in de gemeente Bunschoten een familienaam had. Maar sommige geslachten beschikten al veel langer over een familienaam. De Hopmannen al tussen 1675 en 1750, terwijl de familie Nagel reeds in de 15e eeuw deze naam droeg. Maar onze Ruizendalen komen in 1785 uit Eemnes. Willem Ruizendaal herleidt zijn familienaam van het landhuis van Dirk Ruysch, een van de geldschieters van Maximiliaan, de grootvader van Karel V. Deze familienaam werd gebruikt door de pachters van de familie Ruysch. In Bunschoten is dit geslacht op zeven na de grootste familie, die zich eeuwenlang bezighield met de visserij en het verhandelen van vis. Willem Ruizendaal doet een oproep aan vertegenwoordigers van de andere families om eens een artikel te schrijven over de eigen familienaam. Wie durft dat aan?

- Het uitje naar Delft

Op 25 augustus heeft een aantal leden een prachtig uitje naar Delft gemaakt. Daar bezochten zij de Oude en de Nieuwe Kerk, maakten een rondvaart door de grachten van Delft en brachten een bezoek aan de wereldberoemde Porseleyne Fles. Het was al met al een zeer geslaagde tocht. Maria Dijkhuizen-van Veen heeft deze dag knap weergegeven in haar gedicht.

- Cursussen

Klederdracht maken

Het is de bedoeling , dat er de woensdag voor dankdag (31 oktober dus) weer met deze cursus in het Duivensportlokaal begonnen wordt. Daarvoor dient u zich dan wel van tevoren op te geven.

Vis- en vleesroken

Deze cursus is verplaatst naar voorjaar 2019.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

05 nov 2020
19:30 -
Cursus Botterbouw
12 nov 2020
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties