Historische vereniging Bunscote 1980 - 2020

Agenda

Jaarlijkse excursie
Zaterdag, 26 Augustus 2017, 08:15 - 20:30
Op zaterdag 26 augustus a.s. is er weer de jaarlijkse excursie voor onze leden.

We maken 's morgens een rondvaart in de haven van lJmuiden en als het weer het toelaat buiten de pieren van het Noordzeekanaal. Vandaar gaan we naar het zee- en visserijmuseum te lJmuiden. Tevens gebruiken we hier de lunch en gaan daarna naar Haarlem om een bezoek te brengen aan de St. Bavo kerk. Daarna gaan we naar restaurant De Drie Dorpen te Ankeveen waar we het diner gaan gebruiken. 0m ongeveer 20:00 - 20:30 uur hopen we dan weer terug te zijn in Bunschoten Spakenburg. U kunt zich opgeven bij één van onderstaande bestuursleden:

  • H. de Jong, tel 2986996
  • J. Bos, tel. 2981956
  • M. van TwilLert-de Graaf, teL. 2984778

of per e-maiI

De kosten voor deze dag bedragen 77,50 euro per persoon.

Als u zich opgeeft ontvangt u een brief waarin staat hoe u de kosten voor deze reis kunt overmaken.
Opstappen vanaf 8.15 uur bij:
  • Eemlandia (St. Nicolaasweg),
  • halte WestsingeL bij de Fontein en
  • de Adventkerk Spakenburg
 
nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

06 mei 2021
19:30 -
Cursus Botterbouw
13 mei 2021
19:30 -
Cursus Kubbootbouw

Advertenties