Historische vereniging Bunscote

BH

Artikelen uit Bun Historieal

In dit menu vind u één of meerdere aanvullingen op artikelen in Bun historiael

Vormgeving

 • Ontwerp:
  © 1989 C. van der Linden (†)
 • Layout:
  M. Offringa en K. van Twillert

Tekstverwerking

 • H. van Dijk-van Twillert

Technische uitvoering

Coördinatie bezorging en bezorgklachten

 • H. de Jong
  St. Nicolaasweg 38
  3752 XP Bunschoten
  tel. (033) 298 69 96

  

Inhoud van dit nummer:
 

76 Van het bestuur J. Bos
78 Familienaam Ruizendaal W. Ruizendaal
84 Van wee is tat d’r één? B. Zwaan
89 Uit de kunst K. van Twillert
90 Onwillige vissers Oth Dekkers
94 Reisje Historische Vereniging M. Dijkhuizen - van Veen
98 Een Spakenburger visser verdronken op een Urker botter Piet van Schoor en Willem Meester

 

Van het bestuur

 

Ledental van de vereniging

Momenteel telt de vereniging 1078 leden. We hebben er wel eens meer gehad. Het is natuurlijk fijn om ons blad “bij moeder” te lezen, maar het is voor de vereniging beter, als belangstellenden lid van de vereniging worden. Dan kun je die mooi steunen en de ledenvergaderingen met hun mooie en interessante activiteiten te bezoeken. Onze leden wil ik vragen om bij degenen, die zij kennen, onze vereniging van harte aan te bevelen. Beschamend is het om te lezen dat er eind augustus nog 311 leden hun contributie over 2018 niet betaald hebben.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- Frank Koelewijn

Willem Meester heeft samen met ons redactielid Piet van Schoor een artikel gewijd aan Frank Koelewijn, die als opvarende op de UK 106 op 33-jarige leeftijd overleed. Dat is inmiddels een lange tijd geleden, maar bij het lezen komt alles direct weer boven. Het is al met al een ontroerende geschiedenis. Na het verslag van Willem en Piet is er nog een verslag van de Commissie uit de Raad voor de Scheepvaart, die dit ongeval uitvoerig behandelde.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee is tat d’r één

Bort Zwaan behandelt de inlichtingen m.b.t. zijn vorige fotoserie en roept de mensen op om te reageren. Ze moeten vooral niet denken, dat anderen, die de betreffende personen herkend hebben, al lang gereageerd hebben. Als dat gebeurt, is er uiteindelijk niemand die reageert en dat zou betreurenswaardig zijn.

- De familienaam Ruizendaal

Willem Ruizendaal schrijft een hele verhandeling over de familienaam Ruizendaal. Onder het motto “een naam heeft en geeft betekenis” vertelt hij, dat in 1811 iedereen in de gemeente Bunschoten een familienaam had. Maar sommige geslachten beschikten al veel langer over een familienaam. De Hopmannen al tussen 1675 en 1750, terwijl de familie Nagel reeds in de 15e eeuw deze naam droeg. Maar onze Ruizendalen komen in 1785 uit Eemnes. Willem Ruizendaal herleidt zijn familienaam van het landhuis van Dirk Ruysch, een van de geldschieters van Maximiliaan, de grootvader van Karel V. Deze familienaam werd gebruikt door de pachters van de familie Ruysch. In Bunschoten is dit geslacht op zeven na de grootste familie, die zich eeuwenlang bezighield met de visserij en het verhandelen van vis. Willem Ruizendaal doet een oproep aan vertegenwoordigers van de andere families om eens een artikel te schrijven over de eigen familienaam. Wie durft dat aan?

- Het uitje naar Delft

Op 25 augustus heeft een aantal leden een prachtig uitje naar Delft gemaakt. Daar bezochten zij de Oude en de Nieuwe Kerk, maakten een rondvaart door de grachten van Delft en brachten een bezoek aan de wereldberoemde Porseleyne Fles. Het was al met al een zeer geslaagde tocht. Maria Dijkhuizen-van Veen heeft deze dag knap weergegeven in haar gedicht.

- Cursussen

Klederdracht maken

Het is de bedoeling , dat er de woensdag voor dankdag (31 oktober dus) weer met deze cursus in het Duivensportlokaal begonnen wordt. Daarvoor dient u zich dan wel van tevoren op te geven.

Vis- en vleesroken

Deze cursus is verplaatst naar voorjaar 2019.

Jan Bos Lzn, voorzitter

 

Inhoud van dit nummer:
 

40 Van het bestuur J. Bos
42 Melis van Twillert in WOII deel 2 Melis van Twillert
53 Uit de kunst K. van Twillert
56 Verslag ledenvergadering J,E. Hopman
66 Excursie 2018 Willem Meester
68 100 jaar gemeentelijke verkiezingen in de gemeente Bunschoten W. Ruizendaal

 

Van het bestuur

 

Delft

 Hans Hopman verzorgde het artikel over de jaarvergadering. Daar sprak dhr. Blaak, directeur van de Oude- en de Nieuwe Kerk in Delft. Deze twee kerken zijn goed voor 250.000 toeristen per jaar. In de Nieuwe Kerk bevindt zich de grafkelder van de Oranjes. Willem Ruizendaal maakte daarvan een prachtige maquette. De Nieuwe Kerk heeft niet minder dan vier eigenaren: de gemeente Delft is eigenaar van de toren, de PKN is eigenaar van de kerk, de Nederlandse staat is eigenaar van het praalgraf van Willem van Oranje en de Oranjes zijn eigenaar van de grafkelder. Aan de hand van vele afbeeldingen liet dhr. Blaak zien, hoe mooi de beide kerken wel zijn.

Excursie op zaterdag 25 augustus


Het verhaal van dhr. Blaak was meteen een mooie reclame voor de excursie van de Historische Vereniging op zaterdag 25 augustus. Het is dan de bedoeling om de beide eerder genoemde kerken te bezoeken en in het museum De Porceleyne Fles de wereldberoemde verzameling aardewerk te bezichtigen.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- 100 jaar gemeentelijke verkiezingen in Bunschoten

Willem Ruizendaal heeft n.a.v. de laatste gemeenteraadsverkiezingen het overzicht in de Canon bijgewerkt. Het is een prachtig en informatief overzicht van de ontwikkelingen binnen de gemeente Bunschoten.

- Melis van Twillert in de Tweede Wereldoorlog

In dit nummer is het tweede deel van de brief van Van Twillert afgedrukt. Daarin beschrijft hij zijn ervaringen in de diverse concentratiekampen: Neuengamme, Ladelund, Wattenstadt, Oranienburg, Ravensbrück en Malchow. De door hem ervaren ellende werd door hem samengevat in de zin: “Je was meer dier dan mens!”

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

 - Het reisje van de Historische Vereniging

Martine Beekhuis heeft een verslag gemaakt van het reisje naar IJmuiden en Haarlem. De reis was voorbereid door Willem Meester en Piet van Schoor. We hebben die dag genoten van de tocht door de haven van IJmuiden en langs de Noordzeekust. Haarlem getuigt nog altijd van een rijke cultuur. Al met al een ontspannende, gezellige en leerzame dag.

- Foto’s, dia’s, films

Mocht u in het bezit zijn van foto’s, dia’s of films, die u wilt delen met de Historische Vereniging, aarzel dan niet om contact op te nemen met Klaas Koelewijn. Die zal dan zeker zorgen voor een
goede afwerking en verwerking van dat waardevolle materiaal.

- Ledental

Het ledental bedraagt momenteel 1090. We weten ons door de gemeenschap breed gesteund. Maar het zou wel fijn zijn, als die steun ook tot uitdrukking zou komen in een lidmaatschap van
onze vereniging.

- Van Twillert schrijft geschiedenis

Het door Herman van Twillert geschreven boek is af en wordt op 30 augustus gepresenteerd in restaurant ‘de Mandemaaker’. U kunt het boek bestellen bij Herman via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
via Facebook. Bij vooraf bestellen betaald u € 32,50 in plaats van € 37,50.

- Van wee

Bort Zwaan levert weer een inspirerende bijdrage met oplossingen van vorige artikelen en de nodige vragen m.b.t. het nieuwe artikel. Als u mensen kent of herkent, aarzel dan niet om contact met Bort Zwaan op te nemen.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

4 Van het bestuur J. Bos
6
Breef negen Jan Bos
12 Verslag reisje Historische Vereniging Martine Beekhuis
15 Uit de kunst K. van Twillert
20 Bunscote digitaal Arian Muijs
22 Oplossing van de kruiswoord prijspuzzel Evert ter Haar
24 Melis van Twillert in WOII Melis van Twillert

 

 

Van het bestuur

 

Inbinden jaargangen Bun Historiael 2016/2017

 

Evenals twee jaar geleden is er tot eind mei de gelegenheid omvoor € 32,50 de nummers van 2016 en 2017 te laten inbinden (beide jaargangen samen in een boek). De boekjes kunnen worden ingeleverd bij:

Willem Ruizendaal, Koerierster 11, Bunschoten
Jan Bos, A. van der Horstlaan 58, Spakenburg
Klaas van Twillert, Schouw 25, Spakenburg.

De boekjes graag inleveren voorzien van een blaadje met uw naam en adres.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- Interactieve plattegrond

Naar aanleiding van het artikel Ondernemingsgeest in en rondom De Steiger heeft onze webmaster Arian Muijs een interactieve plattegrond van dit gebied opgenomen, zodat er voor de geïnteresseerden de mogelijkheid bestaat de genoemde plaatsen mede aan de hand van oude ansichtkaarten in ogenschouw te nemen.

- Melis van Twillert in de Tweede Wereldoorlog

Bort Zwaan heeft de brief van Melis van Twillert aan Jan Koelewijn (Jan van Niera) over zijn ervaringen in de Duitse concentratiekampen geredigeerd. Verder is de brief van aantekeningen voorzien. Willem Ruizendaal heeft voor de illustraties bij de brief gezorgd. Het is al met al een bijzonder, authentiek en voor alles leerzaam verhaal.

 - Het reisje van de Historische Vereniging

Martine Beekhuis heeft een verslag gemaakt van het reisje naar IJmuiden en Haarlem. De reis was voorbereid door Willem Meester en Piet van Schoor. We hebben die dag genoten van de tocht door de haven van IJmuiden en langs de Noordzeekust. Haarlem getuigt nog altijd van een rijke cultuur. Al met al een ontspannende, gezellige en leerzame dag.

- De kruiswoordprijspuzzel

Evert ter Haar heeft weer heel veel mensen zo ver weten te krijgen, dat ze de dialectpuzzel gemaakt hebben. Daar is klaarblijkelijk moed voor nodig en er zijn altijd weer lezers van Bun Historiael die over deze moed beschikken. De antwoorden en de drie winnaars zijn in dit nummer gepubliceerd.

- Breef negen: Laten uw woorden weinige zijn

Aart Blokhuis schrijft aan zijn neef Klaas, dat er in Spakenburg teveel gepraat en te weinig gezegd wordt. Zowel de volwassenen als de kinderen zouden meer moeten leren, lezen en luisteren. Hij hekelt het gebrek aan kerkbesef. Wie leest nog De Bazuin, De Reformatie, De Wachter of De Heraut? Opvallend is de interesse die Lammertom toont voor het reilen en zeilen in de Bunschoter Hervormde kerk.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee

Bort ligt helaas (weer) in het ziekenhuis, dus zult u zijn rubriek dit nummer moeten missen.

- Slot

Het is mij niet gel ukt om de woorden van Lammertom na te volgen. Weer waren mijn woorden niet weinige. Maar moge dit Van het Bestuur u als leden van de Historische Vereniging stimuleren om Bun Historiael te lezen en als leden actief binnen de vereniging te zijn.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

152 Van het bestuur J. Bos
154 Blokhuizen in Canada Sylvia van Halteren-Blokhuis
161 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
168 Van weesjongens tot houthakkers G. Raven
178 Uit de kunst K. van Twillert
180 Een brug, een polder en een rivier W. Meester
190 Hoe Hollands is mijn klederdracht A. de Jong
194 Ongs mooie dialect, de kruiswoord prijspuzzel E. ter Haar
196 Boekbespreking W. Ruizendaal

 

Van het bestuur

 Ledenvergadering

Op onze middagvergadering was er veel belangstelling voor de dansgroep uit Soest, die met zwier hun dansen en dansjes uitvoerden en de aanwezigen aangenaam vermaakten.

Kalender 2018

De nieuwe kalender heeft als titel meegekregen ’In en rond de haven’. Naar aanleiding van foto’s die op de Visserijdag gemaakt zijn, worden allerlei families uitvoerig voor het voetlicht gebracht.
En dan niet alleen de vissersfamilies, maar ook diverse boerenfamilies. Want rond de haven woonden zowel boeren als vissers. Het bestuur verwacht, dat de kalender opnieuw veel aftrek zal vinden.
De kalender werd zoals gebruikelijk in een gezellige omgeving uitgereikt. Dit jaar aan Hendrikje de Graaf-de Graaf en Maria de Jong-de Graaf.

Voorzitter Jan Bos, geflankeerd door de zussen Hendrikje de Graaf – de Graaf (links) en Maria de Jong – de Graaf.  Foto Abram Muijs.

 

Bun Historiael

- Eembrug

Willem Meester heeft ons verrast met een prachtig artikel over Eembrug. Hij gaf het de weidse titel “Eembrug: Een brug, een polder en een rivier.” En het is nuttig, dat een ook voor onze historie zo belangrijke plek als Eembrug van alle kanten belicht wordt. In een notendop krijgen we een helder overzicht van de geschiedenis van Eembrug.

- Emigratie van de Hoppen naar Canada.

Gerard Raven vertelt, aangevuld door Willem Ruizendaal, over Rijkert en Hendrik Hop, wier ouders vroeg overleden zijn. En wat nooit gebeurde, gebeurde toen: De jongens werden ondergebracht
in het weeshuis in Amersfoort. De jongens kregen een goede opleiding tot timmerman en trokken resp. in 1906 en 1911 naar het wilde westen van Canada, en wel naar Edgewood, gelegen
in de wildernis tussen Vancouver en Calgary. Later kregen ze daar gezelschap van een bevriende familie uit Amersfoort, de familie De Gans.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee

De voorgeschiedenis van deze jongens wordt door Bort Zwaan beschreven in zijn ‘Van wee’.

- Emigratie van de Blokhuizen naar Canada

Sylvia Bokhuis-van Halteren vertelt het een en ander van twee zonen van meester Aart, en wel Jan Blokhuis Azn., de elektricien, en Klaas Blokhuis Azn., eigenaar van de souvenirwinkelier uit de Oude Schans. Ze doet dat aan de hand van een aantal brieven die vanuit Canada tot ons gekomen zijn. Van de inhoud word je niet direct blij. Je vraagt je in den gemoede af, waarom deze mensen
naar Canada getrokken zijn. Maar het is goed om er kennis van te nemen.

- Sitsen

Adriaantje de Jong schrijft een bijdrage n.a.v. de tentoonstelling in museum Spakenburg: Hoe Hollands is mijn klederdracht? De zoektocht van Wimpje en Hendrikje. Ze geeft een duidelijke
definitie van sits en gaat vervolgens na op welke wijze er van sits gebruik gemaakt is in Bunschoten-Spakenburg, Hindeloopen, Marken en de Zaanstreek.

- Ledenvergadering

Aart van Halteren schreef het verslag van de laatste ledenvergadering, waarop onze penningmeester Rico de Graaf de conceptbegroting voor 2018 presenteerde en de dansgroep uit Soest voor
een heel gezellige bijeenkomst zorgde.

Kruiswoordprijspuzzel 2017

Het laatste nummer van Bun Historiael zou niet compleet zijn, als er geen puzzel in zou staan. Evert ter Haar heeft er weer iets moois van gemaakt en hij spoort dan ook een ieder aan, de puzzel op te
lossen en in te zenden.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

31 okt 2018
13:30 -
Cursus klederdracht maken
01 nov 2018
19:30 -
Cursus Botterbouw

Advertenties