Historische vereniging Bunscote

BH

Artikelen uit Bun Historieal

In dit menu vind u één of meerdere aanvullingen op artikelen in Bun historiael

Vormgeving

 • Ontwerp:
  © 1989 C. van der Linden (†)
 • Layout:
  M. Offringa en K. van Twillert

Tekstverwerking

 • H. van Dijk-van Twillert

Technische uitvoering

Coördinatie bezorging en bezorgklachten

 • H. de Jong
  St. Nicolaasweg 38
  3752 XP Bunschoten
  tel. (033) 298 69 96

  

Inhoud van dit nummer:
 

40 Van het bestuur J. Bos
42 Melis van Twillert in WOII deel 2 Melis van Twillert
53 Uit de kunst K. van Twillert
56 Verslag ledenvergadering J,E. Hopman
66 Excursie 2018 Willem Meester
68 100 jaar gemeentelijke verkiezingen in de gemeente Bunschoten W. Ruizendaal

 

Van het bestuur

 

Delft

 Hans Hopman verzorgde het artikel over de jaarvergadering. Daar sprak dhr. Blaak, directeur van de Oude- en de Nieuwe Kerk in Delft. Deze twee kerken zijn goed voor 250.000 toeristen per jaar. In de Nieuwe Kerk bevindt zich de grafkelder van de Oranjes. Willem Ruizendaal maakte daarvan een prachtige maquette. De Nieuwe Kerk heeft niet minder dan vier eigenaren: de gemeente Delft is eigenaar van de toren, de PKN is eigenaar van de kerk, de Nederlandse staat is eigenaar van het praalgraf van Willem van Oranje en de Oranjes zijn eigenaar van de grafkelder. Aan de hand van vele afbeeldingen liet dhr. Blaak zien, hoe mooi de beide kerken wel zijn.

Excursie op zaterdag 25 augustus


Het verhaal van dhr. Blaak was meteen een mooie reclame voor de excursie van de Historische Vereniging op zaterdag 25 augustus. Het is dan de bedoeling om de beide eerder genoemde kerken te bezoeken en in het museum De Porceleyne Fles de wereldberoemde verzameling aardewerk te bezichtigen.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- 100 jaar gemeentelijke verkiezingen in Bunschoten

Willem Ruizendaal heeft n.a.v. de laatste gemeenteraadsverkiezingen het overzicht in de Canon bijgewerkt. Het is een prachtig en informatief overzicht van de ontwikkelingen binnen de gemeente Bunschoten.

- Melis van Twillert in de Tweede Wereldoorlog

In dit nummer is het tweede deel van de brief van Van Twillert afgedrukt. Daarin beschrijft hij zijn ervaringen in de diverse concentratiekampen: Neuengamme, Ladelund, Wattenstadt, Oranienburg, Ravensbrück en Malchow. De door hem ervaren ellende werd door hem samengevat in de zin: “Je was meer dier dan mens!”

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

 - Het reisje van de Historische Vereniging

Martine Beekhuis heeft een verslag gemaakt van het reisje naar IJmuiden en Haarlem. De reis was voorbereid door Willem Meester en Piet van Schoor. We hebben die dag genoten van de tocht door de haven van IJmuiden en langs de Noordzeekust. Haarlem getuigt nog altijd van een rijke cultuur. Al met al een ontspannende, gezellige en leerzame dag.

- Foto’s, dia’s, films

Mocht u in het bezit zijn van foto’s, dia’s of films, die u wilt delen met de Historische Vereniging, aarzel dan niet om contact op te nemen met Klaas Koelewijn. Die zal dan zeker zorgen voor een
goede afwerking en verwerking van dat waardevolle materiaal.

- Ledental

Het ledental bedraagt momenteel 1090. We weten ons door de gemeenschap breed gesteund. Maar het zou wel fijn zijn, als die steun ook tot uitdrukking zou komen in een lidmaatschap van
onze vereniging.

- Van Twillert schrijft geschiedenis

Het door Herman van Twillert geschreven boek is af en wordt op 30 augustus gepresenteerd in restaurant ‘de Mandemaaker’. U kunt het boek bestellen bij Herman via email Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of
via Facebook. Bij vooraf bestellen betaald u € 32,50 in plaats van € 37,50.

- Van wee

Bort Zwaan levert weer een inspirerende bijdrage met oplossingen van vorige artikelen en de nodige vragen m.b.t. het nieuwe artikel. Als u mensen kent of herkent, aarzel dan niet om contact met Bort Zwaan op te nemen.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

4 Van het bestuur J. Bos
6
Breef negen Jan Bos
12 Verslag reisje Historische Vereniging Martine Beekhuis
15 Uit de kunst K. van Twillert
20 Bunscote digitaal Arian Muijs
22 Oplossing van de kruiswoord prijspuzzel Evert ter Haar
24 Melis van Twillert in WOII Melis van Twillert

 

 

Van het bestuur

 

Inbinden jaargangen Bun Historiael 2016/2017

 

Evenals twee jaar geleden is er tot eind mei de gelegenheid omvoor € 32,50 de nummers van 2016 en 2017 te laten inbinden (beide jaargangen samen in een boek). De boekjes kunnen worden ingeleverd bij:

Willem Ruizendaal, Koerierster 11, Bunschoten
Jan Bos, A. van der Horstlaan 58, Spakenburg
Klaas van Twillert, Schouw 25, Spakenburg.

De boekjes graag inleveren voorzien van een blaadje met uw naam en adres.

Bun Historiael

Ook dit nummer van ons orgaan is weer rijkelijk gevuld met allerlei interessante onderwerpen.

- Interactieve plattegrond

Naar aanleiding van het artikel Ondernemingsgeest in en rondom De Steiger heeft onze webmaster Arian Muijs een interactieve plattegrond van dit gebied opgenomen, zodat er voor de geïnteresseerden de mogelijkheid bestaat de genoemde plaatsen mede aan de hand van oude ansichtkaarten in ogenschouw te nemen.

- Melis van Twillert in de Tweede Wereldoorlog

Bort Zwaan heeft de brief van Melis van Twillert aan Jan Koelewijn (Jan van Niera) over zijn ervaringen in de Duitse concentratiekampen geredigeerd. Verder is de brief van aantekeningen voorzien. Willem Ruizendaal heeft voor de illustraties bij de brief gezorgd. Het is al met al een bijzonder, authentiek en voor alles leerzaam verhaal.

 - Het reisje van de Historische Vereniging

Martine Beekhuis heeft een verslag gemaakt van het reisje naar IJmuiden en Haarlem. De reis was voorbereid door Willem Meester en Piet van Schoor. We hebben die dag genoten van de tocht door de haven van IJmuiden en langs de Noordzeekust. Haarlem getuigt nog altijd van een rijke cultuur. Al met al een ontspannende, gezellige en leerzame dag.

- De kruiswoordprijspuzzel

Evert ter Haar heeft weer heel veel mensen zo ver weten te krijgen, dat ze de dialectpuzzel gemaakt hebben. Daar is klaarblijkelijk moed voor nodig en er zijn altijd weer lezers van Bun Historiael die over deze moed beschikken. De antwoorden en de drie winnaars zijn in dit nummer gepubliceerd.

- Breef negen: Laten uw woorden weinige zijn

Aart Blokhuis schrijft aan zijn neef Klaas, dat er in Spakenburg teveel gepraat en te weinig gezegd wordt. Zowel de volwassenen als de kinderen zouden meer moeten leren, lezen en luisteren. Hij hekelt het gebrek aan kerkbesef. Wie leest nog De Bazuin, De Reformatie, De Wachter of De Heraut? Opvallend is de interesse die Lammertom toont voor het reilen en zeilen in de Bunschoter Hervormde kerk.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee

Bort ligt helaas (weer) in het ziekenhuis, dus zult u zijn rubriek dit nummer moeten missen.

- Slot

Het is mij niet gel ukt om de woorden van Lammertom na te volgen. Weer waren mijn woorden niet weinige. Maar moge dit Van het Bestuur u als leden van de Historische Vereniging stimuleren om Bun Historiael te lezen en als leden actief binnen de vereniging te zijn.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

152 Van het bestuur J. Bos
154 Blokhuizen in Canada Sylvia van Halteren-Blokhuis
161 Van wee is tat d’r één B. Zwaan
168 Van weesjongens tot houthakkers G. Raven
178 Uit de kunst K. van Twillert
180 Een brug, een polder en een rivier W. Meester
190 Hoe Hollands is mijn klederdracht A. de Jong
194 Ongs mooie dialect, de kruiswoord prijspuzzel E. ter Haar
196 Boekbespreking W. Ruizendaal

 

Van het bestuur

 Ledenvergadering

Op onze middagvergadering was er veel belangstelling voor de dansgroep uit Soest, die met zwier hun dansen en dansjes uitvoerden en de aanwezigen aangenaam vermaakten.

Kalender 2018

De nieuwe kalender heeft als titel meegekregen ’In en rond de haven’. Naar aanleiding van foto’s die op de Visserijdag gemaakt zijn, worden allerlei families uitvoerig voor het voetlicht gebracht.
En dan niet alleen de vissersfamilies, maar ook diverse boerenfamilies. Want rond de haven woonden zowel boeren als vissers. Het bestuur verwacht, dat de kalender opnieuw veel aftrek zal vinden.
De kalender werd zoals gebruikelijk in een gezellige omgeving uitgereikt. Dit jaar aan Hendrikje de Graaf-de Graaf en Maria de Jong-de Graaf.

Voorzitter Jan Bos, geflankeerd door de zussen Hendrikje de Graaf – de Graaf (links) en Maria de Jong – de Graaf.  Foto Abram Muijs.

 

Bun Historiael

- Eembrug

Willem Meester heeft ons verrast met een prachtig artikel over Eembrug. Hij gaf het de weidse titel “Eembrug: Een brug, een polder en een rivier.” En het is nuttig, dat een ook voor onze historie zo belangrijke plek als Eembrug van alle kanten belicht wordt. In een notendop krijgen we een helder overzicht van de geschiedenis van Eembrug.

- Emigratie van de Hoppen naar Canada.

Gerard Raven vertelt, aangevuld door Willem Ruizendaal, over Rijkert en Hendrik Hop, wier ouders vroeg overleden zijn. En wat nooit gebeurde, gebeurde toen: De jongens werden ondergebracht
in het weeshuis in Amersfoort. De jongens kregen een goede opleiding tot timmerman en trokken resp. in 1906 en 1911 naar het wilde westen van Canada, en wel naar Edgewood, gelegen
in de wildernis tussen Vancouver en Calgary. Later kregen ze daar gezelschap van een bevriende familie uit Amersfoort, de familie De Gans.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van wee

De voorgeschiedenis van deze jongens wordt door Bort Zwaan beschreven in zijn ‘Van wee’.

- Emigratie van de Blokhuizen naar Canada

Sylvia Bokhuis-van Halteren vertelt het een en ander van twee zonen van meester Aart, en wel Jan Blokhuis Azn., de elektricien, en Klaas Blokhuis Azn., eigenaar van de souvenirwinkelier uit de Oude Schans. Ze doet dat aan de hand van een aantal brieven die vanuit Canada tot ons gekomen zijn. Van de inhoud word je niet direct blij. Je vraagt je in den gemoede af, waarom deze mensen
naar Canada getrokken zijn. Maar het is goed om er kennis van te nemen.

- Sitsen

Adriaantje de Jong schrijft een bijdrage n.a.v. de tentoonstelling in museum Spakenburg: Hoe Hollands is mijn klederdracht? De zoektocht van Wimpje en Hendrikje. Ze geeft een duidelijke
definitie van sits en gaat vervolgens na op welke wijze er van sits gebruik gemaakt is in Bunschoten-Spakenburg, Hindeloopen, Marken en de Zaanstreek.

- Ledenvergadering

Aart van Halteren schreef het verslag van de laatste ledenvergadering, waarop onze penningmeester Rico de Graaf de conceptbegroting voor 2018 presenteerde en de dansgroep uit Soest voor
een heel gezellige bijeenkomst zorgde.

Kruiswoordprijspuzzel 2017

Het laatste nummer van Bun Historiael zou niet compleet zijn, als er geen puzzel in zou staan. Evert ter Haar heeft er weer iets moois van gemaakt en hij spoort dan ook een ieder aan, de puzzel op te
lossen en in te zenden.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

Inhoud van dit nummer:
 

100 Van het bestuur J. Bos
101 Vijftig jaar Adventkerk en Vaartkerk (deel 3) Hans Hopman
120 Uit de kunst K. van Twillert
124 De Steiger G. Veldhuizen
140 De vernieuwde website A. Muijs
142 Van Twillert schrijft geschiedenis H. van Twillert
143 Rectificatie K. van Twillert
144 De nieuwe kalender van de Historische Vereniging 2018
145 Boeken te koop

 

Van het bestuur

 

Bun Historiael

- Rondom de Steiger

Gijs Veldhuizen beschrijft uitvoerig de economische activiteiten in het noordelijke gedeelte van Bunschoten. Het is werkelijk verbazingwekkend wat daar in vroegere tijden allemaal gedaan is.
Zo’n dertig personen worden met name en met vermelding van hun activiteiten genoemd. Het is welhaast onvoorstelbaar, dat er op zo’n klein oppervlak zoveel mensen geleefd en gewerkt hebben:
van dominee en advocaat Arendsen tot de schoenmakers Willem Vedder en Willem Hemeltje. N.a.v. een opmerking van Gijs Veldhuizen wil ik erop wijzen, dat een hoge stoep niet kenmerkend was
voor bakkers, maar behoorde tot woningen, vooral boerderijen ter voorkoming van wateroverlast bij overstromingen.

Een gedeelte van het artikel kunt u hier lezen

- Van Twillert schrijft geschiedenis

Herman van Twillert Lzn (Lammert van Mup) is bezig met de beschrijving van het geslacht van Twiller(t). Hij maakt daarbij gebruik van de gegevens van ons oud-redactielid Willem van Twillert Wzn. Zo’n beschrijving is een heel karwei. Herman gaat terug tot 1325. Hij roept de huidige van Twillerts op anekdotes, geschiedenissen, afbeeldingen e.d. aan hem op te sturen. Grijp
uw kans om bij te dragen aan de totstandkoming van een prachtig werk over de van Twillerts.

- 50 jaar Advent- en Vaartkerk

Hans Hopman besluit zijn serie over de Adventkerk en de Vaartkerk met niet minder dan 30 foto’s. Na veel heen en weer gepraat wordt er besloten, dat de nieuwe kerk in Spakenburg niet Ichthus-,
maar Adventkerk te noemen. Het is opmerkelijk, dat juist in de Vaartkerk naar de wonderbare visvangst en het water verwezen wordt. Het is hartverwarmend om te lezen hoe groot de inzet van de toenmalige kerkleden in Bunschoten-Spakenburg en Eemdijk was.

- Van wee is tat d’r één

Bort Zwaan uit zijn waardering voor de vele reacties op de foto’s in het laatste nummer van Bun Historiael. Hij weet niet alleen vele namen te vermelden, maar vertelt ons ook interessante achtergrondinformatie.
Mocht u wat de serie 511 t/m 516 betreft namen weten, houd die dan niet voor u zelf, maar meld die dan aan Bort Zwaan.

Jan Bos Lzn, voorzitter


 

nlenfrdeplptes

Seizoensagenda

Geen evenementen

Advertenties